Vriend worden ..

Het Werftheater kent een vriendensociëteit, iedereen die zich interesseert vóór of zich betrokken voelt bij dit sfeervolle, niet gesubsidieerde kleinkunsttheater, kan zich opgeven voor een jaarlijks lidmaatschap en verwerft op deze manier de status ‘Vriend van het Werftheater’.

Vrienden krijgen een (persoonsgebonden) vriendenpas. Met deze pas kunnen alle voorstellingen voor CJP-prijs worden bezocht. Vrienden van het Werftheater kunnen rekenen op het toegestuurd krijgen van de programmaboekjes en andere wetenswaardigheden over het Werftheater. De contributie voor dit lidmaatschap bedraagt € 25,- per kalenderjaar.

Bent u geïnteresseerd in onze vriendensociëteit? Stuur een email naar info@werftheater.nl met uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email)

uw vriendenbijdrage ad €25,00 kunt u overmaken op
rekening NL15 INGB 0003 8435 69
t.n.v. Y.T. Groeneveld
o.v.v. nieuwe vriend werftheater + uw naam

P.S. vergeet niet uw gegevens te mailen naar ons.

JamSession 2014 © SmartWpress | Transfer to DVD 2017